Řešení sporů zajišťuje Česká obchodní inspekce

Kupující má právo poradit se při řešení případného sporu se spotřebitelskými organizacemi nebo se může obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která vykonává dozor nad dodržováním povinností prodávajícího ve vztahu ke spotřebiteli dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Kupující má právo řešit případný spor s prodávajícím prostřednictvím místně příslušného soudu. Je-li kupující spotřebitelem, může případný spor řešit také mimosoudně, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 12000, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz), která vykonává dozor nad dodržováním povinností prodávajícího ve vztahu ke spotřebiteli dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Kupující-spotřebitel má právo podat písemný podnět k řešení sporu ve lhůtě 1 roku od data vzniku sporu. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.